ORDENSREGLER I LADELUND RIDEKLUB


GENERELT

 • RULE NUMBER 1# - ALLE HILSER PÅ ALLE!
 • Al rygning på matriklen er forbudt
 • Alle ryttere uanset alder er påbudt at bære ridehjelm under alle former for ridning på matriklen.
 • Alle er påbudt at have sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj på under ridning og ved generel håndtering af hesten.
 • Alle heste trækkes med tov ud/ind fra fold.
 • Foldene skal bruges når man lufter sin hest.
 • Ingen heste må stå alene på foldene.
 • Alle heste skal være fra fold inden solnedgang (DMI's officiel sol op/nedgang tabel)
 • Ryd op efter dig selv og din hest, alle steder du færdes.
 • Sidste rytter i hhv. stalde, baner, haller mv. slukker og lukker for alt lys og alle døre og porte, uanset hvornår på dagen man forlader stedet. Musikken slukkes ligeledes også altid, hvis den er tændt uden nogen benytter sig af det.
 • Ligeledes sørger man for at låse sadelrummet.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager færdes INGEN i stalde, på baner, i ridehus m.v. med musik i ørerne. Det er gældende uanset om man er alene eller ej.
 • Ved bevidst eller gentagende overtrædelse af ordensreglerne, kan bestyrelsen udfærdige en skriftlig advarsel.

 

GENERELT I RIDEHUSENE
 • Al op- og afsidning foregår, hvor det er til mindst gene for andre ryttere, dvs. på midten. Alternativt ved skamlen med hensyntagen til de ridende. Efterspænding af gjord, rettelse af bøjler m.m. foregår ligeledes altid på midten!
 • Der skal samles klatter op i ridehusene INDEN det trædes helt ud i bunden og inden man forlader ridehuset. Opsamling af klatter gælder også på de udendørs arealerne rundt om Rideklubben og Efterskolen.
 • Ved ridning på begge volter mødes man venstre mod venstre. Vis hensyn mod den yderste hest, rid derfor ikke for tæt på.
 • Der skal vises almindeligt hensyn til alle til hest; begyndere og ryttere på ungheste i særdeleshed.
 • Skridt foregår fortrinsvis på hovslaget, dog skal der tages hensyn til ryttere på hovslaget, hvis de laver øvelser.
 • Ved holdundervisning er ridehallen lukket for andre ryttere. Der kan dog laves undtagelser, hvis underviseren tillader, at man må ride i hallen. I så fald skal der vises hensyn til rytterne, som modtager undervisning.

TAROK (DET GAMLE RIDEHUS)

 • Der må IKKE longeres eller lukkes hest løs i Tarok. Her kan dog være undtagelser
 • ved ungheste under tilridning og sygdom
 • Ved syge heste, må der kun være en hest i hallen ad gangen under opsyn. Dette skal
  aftales med dagligleder.
 • Har sygeheste lavet ¨huller¨ i bunden, skal disse rettes med en rive.
 • Alle enetimer og kursusdage skal afholdes i Tarok. Der må maks. være 4 ryttere i ridehuset. Fortrinsret er fordelt som følger: 
  Den rytter som skridter af, den rytter som varmer op samt den rytter som rider enetime. Herudover er der plads til 1 rytter i ridehuset. Vi anbefaler, at man skridter til og af i Spirit, for at give mere plads til den rytter, som får undervisning og ligeledes give plads til andre privatryttere.
 • Der skal naturligvis tages ekstra hensyn til den rytter som rider enetime, dvs.
  vedkommende er forbeholdt plads til at lave de øvelser underviseren beder om.
  Regler i henhold til almindelige regler i ridehusene tilsidesættes derfor under
  enetimerne og ved kurser.

SPIRIT (DET NYE RIDEHUS)

 • I Spirit er følgende prioritetsliste:
     1. Ridning
     2. Horseman ship
     3. Longering
     4. Løsspringning
 • Indtil bunden er blevet fast skal longering og løsspringning foregå i Tarok.
 • I perioden fra den 1. maj til den 31. august, skal al longering foregå på den udendørs ridebaner.
 • Har man longeret eller løssprunget og der er lavet "huller" i bunden, skal disse rettes med en rive, så der er klar til andre kan bruge hallen.

 

SPRINGNING
 • Springning foregår i henhold til tiderne i halplanen, som ses på opslagstavlen og hjemmesiden.
 • Der må kun springes, hvis du er over 18 år, eller hvis der er en over 18 år til stede.
 • Det er påbudt, at alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning såvel i undervisningstimer som uden for undervisning.

 
STALDAREALER

 • Al færdsel i staldarealerne skal foregå i gang og neddæmpet fremtoning.
 • Man sørger naturligvis altid for, at der er fejet og ryddet op, hvor man har stået/trukket på staldgangen, dvs. efter man har sadlet op/af samt når man har trukket heste ind/ud fra fold eller muget ud.
 • Alt udstyr skal ligge i lukket, evt. aflåst skab. Alt hvad der ligger uden for bliver fjernet. Dog må der ligge et enkelt underlag/tæppe, som er pænt lagt sammen oven på skabet.
 • Generel oprydning samt orden på alle arealer forlanges.
 • Hestene må ikke bære rytter i nogen stalde, på nær Ladestalden, som der må skridtes gennem for at komme ind og ud fra Tarok.
  HUSK dog at porten naturligvis altid skal lukkes efter dig.
 • Privat stråfoder skal opbevares i hullet efter anvisning af daglig leder, og dette er
  ikke med i foderordningen.
 • Et staldskab pr. opstaldning eller part. Dette skal være flytbart og må max have et mål på 85 x 85 x lofthøjden. (Er gælden for alle pr 1. august 2019)

Bestyrelsen
Februar 2019